Whatsapp
Adil Vergi-Adil Yaşam Vergi Reformu Politika Belgesi

 

Adil Vergi-Adil Yaşam Vergi Reformu Politika Belgesi

kamuoyuna açıklandı

05.07.2024

 

Tüketici Birliği Federasyonu Adil Vergi-Adil Yaşam Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Vergi Reformu Politika Belgesi’ni değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “toplumun büyük kesiminin görüşlerini yansıtan belgedeki görüş ve önerilerin takipçisi olacağız” dedi.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 

Ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulan yeni vergi düzenlemesi süreci üzerine, Tüketici Birliği Federasyonu tarafından alanında uzman aktivistlerinden oluşan Adil Vergi-Adil Yaşam Çalışma Grubu 28 Haziran 2024 tarihinde çalışmalarına başlamış ve yoğun ve hızlı bir çalışma ile Vergi Reformu Politika Belgesi hazırlanmıştır.

 

Tüketici Birliği Federasyonu; ülke ekonomisindeki olumsuzlukların temelinde adil, etkin ve yaygın olmayan vergi anlayışının yer aldığı, bu unsurları taşıyan yeni bir vergi mimarisinin ekonomideki büyük sorunlara çözüm getireceği değerlendirmesi ile vergi konusundaki düzenleme niyet ve girişimlerini güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Vergi, ülkedeki her bireyi doğrudan ilgilendiren bir Anayasal yükümlülüktür. Dolayısıyla vergi konusundaki düzenlemeler, kamuoyunun ortaklaştığı, adeta toplum sözleşmesi niteliğinde toplumsal iradenin somutlaştığı unsurları içermelidir. Bu süreçte toplumun büyük çoğunluğunun beklenti, istek ve toplumsal vicdanının yapılacak düzenlemelerde yer alması, düzenlemelerin olumlu etkilerinin sağlanması için en önemli gerekliliktir.

Bu gerekçe ile Tüketici Birliği Federasyonu Adil Vergi-Adil Yaşam Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Vergi Reformu Politika Belgesi ile somut olarak;

-Toplam vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması, doğrudan gelirden alınacak vergilerin payının artırılmasının öncelikli hedef olması,

-Verginin tüm kesimlere yayılımının sağlanması, kayıt dışılık ve dolayısıyla vergi kaybının engellenmesi ile kara paranın önünün kesilmesi için servet ve gider bildirimini içeren 1960 tarihli eski yasanın düzenlemelerine geri dönülmesi,

-Ülkemize doğrudan yurtdışı yatırım akışının artması ve ihracat/istihdamın arttırılabilmesi ve vergi ödemeye teşvik etmek için kurumlar vergisi oranının düşürülmesi,

-Gıda, temizlik, hijyen, sağlık, kültür, eğitim ve benzeri yaşamsal ve temel tüketimden alınan dolaylı vergilerin oranlarının yüzde 8’den fazla olmaması, lüks tüketimden alınan dolaylı vergilerin oranlarının maksimum seviyede olması,

-Gelir vergisi oranları ve dilimlerinin enflasyonist ekonomik koşullar nedeniyle revize edilmesi,

-Gelir vergisine ilişkin mevcut istisna, muafiyet, teşvik ve benzeri uygulamaların, stratejik yatırımlar dışında tamamen kaldırılması,

-Her türlü giderin vergi matrahından indirimine ilişkin uygulama alanının genişletilmesi,

-Mesken elektrik tüketimi örneğinde olduğu gibi sübvansiyon içeren her türlü uygulamanın toplumun her kesimi için değil, ihtiyacı olana yönelik olmasının sağlanması,

-Gelir İdaresi Başkanlığı’na günlük olarak aktarılmakta olan büyük verinin yapay zekâ desteği ile işlenerek kayıt dışı ekonominin engellenmesi, böylelikle doğrudan vergi gelirlerinin artması ile dolaylı vergilerin payının azalmasının sağlanması,

-Vergiye ilişkin düzenlemelerin yasa değişikliği yöntemi ile yapılmak yerine, yamalı bohçaya dönen vergi mevzuatının yeni baştan oluşturulması, vergi mevzuatında sadeleştirmenin sağlanması önerilmektedir.

Görüş ve önerilerimizi içeren Vergi Reformu Politika Belgesi, süreci yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da sunulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in bu konuda sadece iş dünyası ile değil, tüketici temsilcileri ile bir araya gelerek, görüş ve önerilerimizi değerlendireceğine ilişkin beklentimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Adil Vergi-Adil Yaşam Çalışma Grubu

Vergi Reformu Politika Belgesi

tıklayın

 

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan

EKLENME TARİHİ 05 Temmuz 2024,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close