Whatsapp
Yatlardan alınmayan vergi 967 milyon EURO

01.07.2024

 

Vergide adalet ve etkinliği sağlamaya yönelik yasa taslağı çalışmalarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “sürece katkı yapmak için Tüketici Birliği Federasyonu bünyesinde oluşturulan “Adil Vergi – Adil Yaşam Çalışma Grubu”nun politika belgesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 

Ekonomi yönetimi tarafından vergide adalet ve etkinliği sağlamaya yönelik olarak yapılan düzenleme hazırlıkları, gecikmiş olmakla birlikte yerinde bir girişimdir. Tüketici Birliği Federasyonu, vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmaları güçlü bir şekilde desteklemektedir.

 

Tüketici Birliği Federasyonu ülke ekonomisindeki olumsuz süreç, gelir dağılımı adaletindeki derin uçurum, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmasının temelinde, mevcut vergi mimarisinin adil, yaygın ve etkin olmadığı görüşündedir. Bu nedenle bu sürece katkı yapmak, “sosyal devlet” anlayışının yaşama geçmesi ve toplumun beklentilerinin Ankara’ya aktarılması için Tüketici Birliği Federasyonu bünyesinde uzman kişilerden oluşan Adil Vergi – Adil Yaşam Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Adil Vergi – Adil Yaşam Çalışma Grubunun hazırlayacağı politika belgesi çok kısa bir süre sonra kamuoyu ve Ankara ile paylaşılacaktır.


Vergi, devletin Anayasal görevlerini yerine getirebileceği en önemli kaynaktır. Etkin vergi yaklaşımı; verginin toplumun her kesimi tarafından yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğu, ödenecek verginin topluma adaletli bir şekilde hizmet olarak geri döneceğine ilişkin toplumsal algının sağlanması ile olanaklıdır.

 

Ülkemizde “vergi” ve “vergi ödemeye” ilişkin olumsuz bir algının egemen olduğu kuşkusuzdur. Bunun temelinde, verginin adil olmadığı, toplanan vergilerin yerinde kullanılmadığı, toplumun bir kesimi için vergi yükümlülüğünün yok sayıldığı, vergi aflarıyla vergi ödeyenin cezalandırıldığına ilişkin yaşanan örneklikler yer almaktadır.

 

Örneğin toplumun sadece çok zengin kesimi için söz konusu olan yat ithalatından alınan ÖTV, 2017 yılında sıfır olarak uygulanmaya başlamıştır.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Adil Vergi – Adil Yaşam Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre 2017 yılından ülkemizdeki yat sayısı 60.000 civarındadır. İyimser yaklaşımla; 2024 yılında yat sayısının 122.00 olduğu, artan yat sayısının yüzde 65’inin ithal edildiği ve bir yatın fiyatının ortalama olarak 300.000 EUR olduğu varsayıldığında, yedi yıl boyunca yat ithalatından alınmayan verginin toplam 967.200.000 EUR olduğu, bunun TL karşılığının 30.950.400.000 TL’sına karşılık geldiği görülmektedir.


Sadece lüks yat ithalatı gibi tek bir kalemden yedi yıl boyunca alınmayan vergi ile ülke ekonomisindeki olumsuzlukların giderilmesi için nasıl bir kaynak sağlanacağı, mevcut vergi mimarisinin ne denli adaletsiz olduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır.


Öte yandan toplanan vergilerin en büyük kaleminin tüketimden alınan dolaylı vergiler olduğu ve bu vergiyi verenin de tüketiciler olduğu, bu nedenle ekonomi yönetiminin, vergi konusundaki çalışmaları aktarmak ve görüşleri edinmek amacıyla sadece iş dünyası ile yetinmeyerek, halkın ve tüketicinin temsilcileriyle de bir araya gelmeleri gerektiğini önemle anımsatıyoruz.

 

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan

EKLENME TARİHİ 30 Haziran 2024,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close