Whatsapp
HABERLER
Sürekli arayan telefon numaraları ''NEREYE ve NASIL'' şikayet edilir? - TBF!

''Onay alınmaksızın yapılan rahatsız edici telefon aramalarına ilişkin olarak tüketiciler; elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne şikayet başvurularını yapabilirler.'. İzinsiz aramalar, “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” Türk Ceza Kanunu'na göre de suç oluşturabiliyor.'' Tüketici Birliği Federasyonu!

Sürekli arayan - çaldıran telefonlar var kime-nasıl şikayet edilir?

İlker Fatih Kıl

TBF (Tüketici Birliği Federasyonu) Yürütme Kurulu Üyesi

''Mobil iletişimin hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde telekomünikasyon hizmetlerin sürekli, kaliteli ve karşılanabilir fiyatlardan sunulmasıyla ilgili olarak Evrensel Hizmet Kanunu ile idareye önemli bir yükümlülük yüklemektedir.

Bununla birlikte, günlük hayatta telefonlarımızı kullanırken, çoğu zaman da irademizin aksine, bilmediğimiz telefon numaralarıyla arama yapan ve-veya mesaj gönderen kişiler başta reklam ve ticari faaliyetleri olmak üzere hukuka uygun veya uygun olmayan muhtelif amaçlarla telefon kullanıcılarını (tüketicileri) rahatsız etmektedirler.

 

Bu arama ve mesaj gönderme faaliyetleri ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti tanımı altında ele alınmaktadır. Bu problemle mücadele edebilmek için Ticaret Bakanlığı “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile konuyu düzenlemiş ve bu kapsamda bir İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) kurulmuştur. Buna göre, söz konusu aramaların yapılabilmesi için tüketicilerin onayının alınması gerekmektedir. Onay alınmaksızın yapılan rahatsız edici aramalara ilişkin olarak tüketiciler, elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne şikayet başvurularını yapabilirler. Denetim neticesinde, ilgili mevzuatın ihlal edildiğinin tespiti durumunda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanır.

 

Diğer yandan, kişinin rızası olmaksızın kendisini sürekli arayanların Türk Ceza Kanunu (“TCK”) kapsamında suç işlediklerini de belirtmekte fayda görüyoruz. Bu noktada, bahse konu rahatsız edici aralamalar neticesinde koşulların oluşması halinde TCK md.123’te düzenlenen “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçu da söz konusu olabilecekken, telefon numaralarının “kişisel veri” olduğu göz önüne alındığında esasen, TCK md. 136’da düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu sübut bulacaktır. TCK md.136 uyarınca, Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Bu durumda mağdurların, kolluk birimlerine ya da savcılıklarına şikayet etme hakları bulunmaktadır. Yine, telefon numaralarının kişisel veri olmasından yola çıkarak rahatsızlık verenlerin Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna şikayet edilmesi de bir başka seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da Kurum ihlali gerçekleştirenlere idari yaptırım uygulayabilecektir.''


Kaynak: https://www.tuketicipostasi.com/surekli-arayan-telefon-numaralari-nereye-ve-nasil-sikayet-edilir-tbf/8276/

  
EKLENME TARİHİ 21 Mayıs 2024,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close