Whatsapp
Dikkat! 1 Ocak 2023’de başladı

Yapılarda yenilenebilir enerji kullanımı ve yalıtımdaki yeni uygulamaların başlamasını değerlendiren Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği (MİYED) Genel Başkanı Bingül Ceviz; “bu yeni uygulamalara, sıfır atık ve sıfır karbon hedefleri de eşlik etmelidir’’ dedi.

Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği (MİYED) Genel Başkanı Bingül Ceviz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

19 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeni yapı projeleri, mevcut yapıların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projeleri ve elektrik tesisat değişikliklerinde uyulması gereken yeni uygulamalar 1 Ocak 2023’den itibaren başlamıştır.

1 Ocak 2023’den itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre;

İnşaat alanı beş bin metrekareden büyük olan tüm yapıların enerji performansı sınıfının en az ‘’B’’ olacak şekilde inşa edilmesi ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması,

Yeni inşaat ruhsatlarında da, yapılarda kullanılacak ısı yalıtım malzeme kalınlıklarının 2-3 cm artırılması ve pencerelerin ısı yalıtım değerlerinin de iyileştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Başlangıçta beş bin metrekareden büyük olan yapılar için başlayan bu zorunluluk, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren iki bin metrekare üzeri tüm yapılar için zorunlu hale gelecektir.

Küresel ölçekte yaşanan enerji arzı sıkıntısı, ülkemizin cari açığının en önemli nedeni olan enerji ithalatı sorunları nedeniyle uygulamaya giren yeni düzenleme önemli katkı sağlayacaktır.

Nitekim bu düzenleme ile 1 Ocak 2023’ten itibaren Türkiye’nin enerji ithalatında yıllık 5 milyar TL, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren de 7,5 milyar TL’lık olumlu katkı yapması, 2053’e kadar da tüm binaların kendi enerjisini yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binalar olması hedeflenmektedir.

Öte yandan ısı yalıtım malzeme kalınlıklarının 2-3 cm artırılması ve pencerelerin ısı yalıtım değerlerinin de iyileştirilmesiyle ısıl konfor şartları bozulmadan, binanın ısıl ihtiyacı azalacak olup enerji tüketiminde, ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanacağı hesaplanmaktadır.

‘’Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’’ konseptine geçiş mottosu ile başlayan bu uygulamaların titizlikle uygulanması ve denetlenmesinin önemli olduğu kuşkusuzdur.

Öte yandan enerji verimliliği ile birlikte sıfır karbon ve sıfır atık yaklaşımının da, yeni uygulamalarla yaşama geçirilmesi, yağmur suyu depolanması, temiz su/ gri su uygulamaları, atıkların kaynağında ayrıştırılması gibi çözümlerin benzer düzenlemelere konu edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Bingül Ceviz

Miyed Genel Başkanı

 

EKLENME TARİHİ 20 Ocak 2024,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close