Whatsapp
Kira sorunu toplum barışını tehdit ediyor

“barınMA” başlıklı kamuoyu araştırmasını açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez; “kiracı-kiralayan arasında yaşanan sorun gittikçe derinleşiyor” dedi.

 Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından Haziran 2022’den itibaren, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılmaktadır.

2022 Haziran ayında, Yaşasın Tatil mi? araştırması ile tüketicilerin tatile gitme tercihleri;

2022 Temmuz ayında, Cüzdanımızda Ne Var? araştırması ile tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları,

2022 Ağustos ayında, Ucuzun Peşinde, Tüketici Stok Yapıyor araştırması ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları,

2022 Eylül ayında, BA-RI-NA-MI-YO-RUZ! araştırması ile konıt kiralarında yaşanan sorunlar,

2022 Eylül ayında, yüzde100Türkiye araştırması ile tüketicinin yerli üretim ürünleri tercihleri,

2023 Mayıs ayında, endişeliMİyiz? araştırması ile tüketicilerin 2023 yılına ilişkin endişe ve beklentileri,

2023 Haziran ayında, Gemliğe Doğru Denizi Göremiyoruz araştırması ile tüketicilerin tatile gitme tercihlerindeki son bir yıllık değişim  araştırılmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, yaşanan barınma sorununa ilişkin gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, bir yıl sonra barınMA başlığı ile yinelenmiş, kira, konut, barınma konusundaki değişimler ölçülmüştür.

 2022 Eylül-2023 Eylül dönemlerinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları, yaşanan konut sorununun daha da derinleştiğini ortaya koyarken, geride kalan bir yıllık süre içinde açılan dava sayılarındaki patlama, kiracı-kiralayan arasında yaşanan kriminal gelişmeler endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

 barınMA başlıklı kamuoyu araştırması sonuçlarına göre;

-Ülkemizin yarıdan fazlası kiracıdır.

-10 kişiden 7’sinin kira ve depozito ödemek için yeterli maddi olanakları bulunmamaktadır.

-Hane halkı gelirinin yarısı kira ödemek için kullanılıyor.

-10 kişiden 7’si, kira miktarı konusunda kiralayan ile uyuşmazlık yaşamıştır.

-Kiralayan ile uyuşmazlık yaşayan kiracıların tamamına yakını, kira bedelinin % 75-100 artırılması talebiyle karşılaşmıştır.

-Kiralayan ile uyuşmazlık yaşayan kiracıların yarısı, kiralayanın yüksek oranlı zam isteklerini kabul etmek zorunda kalmışlardır.

 2021 yılının son çeyreğinde başlayan yüksek enflasyonun da tetikleyici etkisi, konut ve kira sorununun temel ve evrensel insan hakkı olan barınma hakkının ağır şekilde ihlaline yol açmaktadır.

 İktidarın 2022 yılında uygulamaya koyduğu yüzde 25 artış sınırlaması, sorunu çözmekten öte derinleşmesine ve sonuçta toplumsal barışı tehdit edecek boyuta gelmesine yol açmıştır.

 Tüketici Birliği Federasyonu yaklaşık bir yıldır aşağıdaki çözüm önerilerini kamuoyu ve iktidar ile paylaşmıştır;

-Üçten fazla konut sahibi olan kişilerin ödediği çevre ve temizlik ve benzeri tüm vergilerin artan oranlarda ek vergiye tabi tutulması.

-Üçten fazla konut sahibi olan kişilerin kira gelirlerinden ödedikleri verginin artan oranlarda ek vergiye tabi tutulması.

-Üçten fazla konut sahibi olan kişilerin yeni edinecekleri konutlar için tapu işlem ve harçlarının artan oranlarda alınması.

-Üçten fazla konut sahibi olan kişilerin yeni edinecekleri konutlar için konut kredisi kullanmaları durumunda, faiz ve masrafların daha yüksek alınması.

-Kira geliri ile geçimini sağlayan kişileri mağdur eden yüzde 25 artış sınırı uygulamasından vazgeçilmesi.

 Bu önerilerin yaşama geçirilmesi durumunda, giderek büyüyen ve derinleşen barınma sorununa ilişkin kısa vadede olumlu sonuçlar üretilecektir.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan

“barınMA” araştırmasının ayrıntılı analiz belgesi ve grafikleri için

 

TIKLAYIN

 

 

Yunus Emre Bitmez

Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı

EKLENME TARİHİ 24 Eylül 2023,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close