Whatsapp
Tüketici Birliği Federasyonu’ndan 18 ülkeden 34 tüketici örgütüne mektup; “İnsan ölüyor!''

Gazze’de yaşanan soykırımı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “18 ülkeden, 34 tüketici örgütüne, milyonlarca insanın soykırıma uğramasına seyirci kalmamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

    Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

  Dünyanın gözü önünde, Gazze’de yaşayan milyonlarca insana büyük bir katliam ve soykırım uygulanmaktadır.

    İsrail haftalardır savaş hukuku ve etiğini ayaklar altına alarak, ibadethane, okul, hastane ayrımı yapmadan sivil insanların üzerine binlerce bomba yağdırmakta; elektrik, su, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere yaşamın sürmesi için gerekli hiçbir malzemenin Gazze’ye gitmesine izin vermemektedir.

    İsrail’in bu katliamı 27 Ekim’de yeni bir aşamaya geçmiş, Gazze’nin dünya ile tüm iletişimi kesilerek, soykırıma başlanmıştır.

   Dünya halkları ülkelerinin her meydanında, yaşanan bu vahşeti lanetlemekte, derhal insanî ateşkesin sağlanması için çığlık atmaktadır. Ancak İsrail’in giriştiği soykırım başta ABD olmak üzere, birçok ülke hükümeti tarafından desteklenmekte, insanlığın çığlığı görmezden gelinmektedir.

    Tüketici Birliği Federasyonu; Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Polonya, Romanya, Rusya ve Yunanistan’da bulunan 34 tüketici örgütüne mektup göndererek;

    Geri dönülemez sonuçları engellemek için, dünya halklarının bu çığlığını daha yüksek perdeden dile getirmeleri, kamuoyu baskısı oluşturarak, ülkelerinin yöneticilerine toplumun vicdanını anımsatmaları ve yaşanan soykırımın engellenmesi için etkin girişim yapmak üzere, kamuoyunu harekete geçirmeleri çağrısında bulunmuştur; İnsan ölüyor!

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan


Bu çağrı, 18 ülkeden

34 tüketici örgütüne yapılmıştır.

 

 Sayın Başkan,

  Tüketici Birliği Federasyon Türkiye ve uluslararası alanda tüketici hakları konusunda yıllardır çalışma yapan, Türkiye’nin en büyük tüketici örgütleri arasında yer almaktadır. Ülkemizden sizlere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

     Sayın Başkan,

    Dünyanın gözü önünde milyonlarca insan ölüyor.

    İsrail, haftalardır Gazze’de yaşayan insanlara yönelik olarak büyük bir katliam gerçekleştirmektedir. Milyonlarca insan elektrik, su, gıda, tıbbi malzemeden yoksun şekilde yoğun bombardıman altındadır. İbadethane, okul, sağlık kuruluşu ayrımı yapılmaksızın, Gazze’ye ölüm yağmaktadır. İsrail savaş hukuku ve etik kurallarını ayaklar altına almaktadır. Gazze coğrafyasında yaşayan her insan yok edilmesi gereken bir unsur olarak görülmektedir.

    Son olarak, 27 Ekim gecesi, Gazze’nin dünya ile iletişimi kesilmiş ve soykırım projesi uygulanmaya başlamıştır.

 Irk, din, dil, cinsiyet ayrımı olmaksızın her insanın yaşam hakkı kutsaldır.

  Ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde, bütün toplumlar soykırıma dönüşen bu katliamın durdurulması için hükümetlerine çağrı yapmaktadır. Dünya halklarının vicdanı harekete geçmiş bulunmaktadır. Ancak başta ABD olmak üzere birçok ülke hükümeti, yaşanan bu trajedinin mimarı İsrail’in Siyonist zihniyetini desteklemektedirler.

   Hiçbir ülke yöneticisi, kendi halkının çığlığını, isteğini, vicdanını görmezden gelme hakkına sahip değildir.

    Bu nedenle bütün dünya halkları, hepimiz; ülke yöneticilerimize derhal, insanî ateşkes için her türlü etkin ve somut girişimi yapmaları için baskı oluşturmak zorundayız.

   Sizden başta örgütünüzün üyeleri olmak üzere, ülkenizde yaşayan insanlara hükümetinize baskı yapmak için çağrıda bulunmanızı, dünya halklarının vicdanının harekete geçmesine katkı yapmanızı bekliyoruz.

    Hepimiz biliyoruz, şu anda insan ölüyor, dünya ölüyor!

Dayanışma dileklerimizle,


Mehmet Bülent Deniz

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı

info@tuketici.org.tr

+90 535 868 5960Istanbul, 28.10.2023

This call is from 18 countries

Made to 34 consumer organisations.

 

    Dear president,

   Consumer Union Federation is among the largest consumer organizations in Turkey, which has been working on consumer rights in Turkey and internationally for years. We send you our love and greetings from our country.

    Dear president,

    Tens of thousands are dying as the world watches.

    Israel has been carrying out a massive massacre against people living in Gaza for weeks. Millions of people are under intense bombardment, deprived of electricity, water, food and medical supplies. Death is raining down on Gaza, regardless of places of worship, schools or healthcare institutions. Israel is trampling on the laws and ethics of war. Every person living in the Gaza geography is seen as an element that must be destroyed.

     Finally, on the night of October 27, Gaza's communication with the world was cut off and the genocide project began to be implemented.

   Every human being's right to life is sacred, regardless of race, religion, language or gender.

All societies around the world, as in our country, are calling on their governments to stop this massacre, which has turned into genocide. Peoples' around the world have acted on their conscience. However, the governments of many countries, especially the USA, support the Zionist mentality of Israel, the architect of this tragedy.

   No country's leader has the right to ignore the screams, wishes and conscience of his own people.

      For this reason, all the people of the world, all of us; We have to put pressure on our country leaders to immediately take every effective and concrete initiative for a humanitarian ceasefire.

   We expect you to call on the people living in your country, especially the members of your organization, to put pressure on your government and to contribute to the mobilization of the conscience of the people of the world.

     We all know that right now people are dying, the world is dying!

     With our wishes of solidarity,

Mehmet Bulent Deniz

Consumer of Union

General President

info@tuketici.org.tr

+90 535 868 5960

EKLENME TARİHİ 28 Ekim 2023,

Sosyal Medyada Paylaş

Tüketici Birliği Federasyonu hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close